NETLOCK logo

Időbélyegzés menete

Időbélyegzés szolgáltatás keretében a NETLOCK mint időbélyegző szolgáltató rendel hiteles időt elektronikus dokumentumokhoz.

A technológia jellegéből adódóan a független időbélyeg szolgáltató az időbélyegzés során kizárólag egy, az időbélyegzett dokumentumról készült olyan lenyomattal dolgozik, amelyből az eredeti dokumentum sem teljesen, sem pedig részlegesen nem állítható vissza. Ezáltal biztosított, hogy a dokumentum tartalmát a szolgáltató ne ismerhesse meg.

Az időbélyegzés során a független időbélyegzés szolgáltató a hozzá megküldött fenti lenyomathoz két független atomórától származó időből számított referenciaidőt rendel, majd ezt saját elektronikus aláírásával hitelesítve küldi vissza a felhasználónak.

Joghatások

A fokozott biztonságú, illetve a minősített időbélyeggel ellátott bármilyen elektronikus formában létező dokumentumok, az elektronikus aláírásról szóló törvény (2001. évi XXXV. tv.) vonatkozó rendelkezései alapján az írásba foglalás jogkövetkezményeivel illetve teljes bizonyító erővel bizonyítják, hogy az adott dokumentum az időbélyegzés időpontjában már létezett és annak tartalma az időbélyegzés óta nem változott meg.

Az időbélyegzés potenciális felhasználói: bróker cégek, bankok, biztosítók, elszámoló házak, on-line kereskedőházak, elektronikus piacterek, archiváló cégek, elektronikus számlázással foglalkozó vállalkozások.

Bővebb információ: 06 1 437 6655 vagy